Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Kontrolná práca – od vedenia elektrického prúdu po až po elektrickú energiu a jej premeny

Meno:........................................                        

1. Teplo sa označuje :
c
Q
t
J

2. Základnou jednotkou tepla je :
stupeň Celzia
joule na kilogram
joule na kilogram a stupeň Celzia
joule

3. Napíš vzťah, podľa ktorého možno vypočítať teplo, ktoré počas tepelnej výmeny odovzdá alebo prijme teleso, pomenuj veličiny, ktoré vo vzťahu vystupujú:
Vzorec:

Veličiny:

Q - ________________________________
c - ________________________________
m - ________________________________
Δ t- ________________________________

4. Premeň na uvedené jednotky:

2800 kJ = MJ
3,7 kJ = J
0,0028 MJ= kJ

5. Koľko tepla musí prijať kus železa s hmotnosťou 10 kg, ak sa má zohriať z teploty 20°C na teplotu 1020°C. Hmotnostná tepelná kapacita železa je 450 J/(kg.°C) ?
Zápis: Výpočet:
Odpoveď:

6. Ak dodáme dvom telesám s rovnakou hmotnosťou a rovnakou počiatočnou teplotou rovnaké množstvo tepla, tak

a. sa viac zohreje teleso s väčšou hmotnostnou tepelnou kapacitou
b. sa viac zohreje teleso s menšou hmotnostnou tepelnou kapacitou
c. sa obe telesá zohrejú rovnako

 7. Porovnaj množstvo tepla dodaného vode v nádobách, ak platí, že v prvej nádobe je dvakrát viac vody ako v druhej a obe kvapaliny sa zohriali o ten istý teplotný rozdiel.
a. Obe teplá sú rovnaké.
b. Teplo pre prvú nádobu je dvakrát väčšie ako druhé.
c. Teplo pre prvú nádobu je dvakrát menšie.
d. Teplo pre prvú nádobu je o 100 J väčšie.

8. Porovnaj množstvo tepla dodaného vode, ak v prvej nádobe chceme zohriať vodu o 20°C a v druhej nádobe o 60°C a v oboch nádobách je rovnaké množstvo vody.
a. Teplo pre prvú nádobu je trikrát väčšie
b. Obe teplá sú rovnaké
c. Teplo pre prvú nádobu je o 40 J menšie
d. Teplo pre druhú nádobu je trikrát väčšie

9. Do nasledujúcich viet doplň správne pojmy ,, skupenské teplo topenia “ alebo ,, hmotnostné skupenské teplo topenia “, ak vieš, že:
a. Ak na roztopenie 1 kg cínu za normálneho tlaku pri teplote topenia 232 0C je potrebné dodať mu teplo 59,6 kJ, potom teplo 59,6 kJ je ............................................................................. cínu.
b. Ak na roztopenie 3 kg olova pri teplote topenia 3280C je potrebné, aby prijalo 69 kJ tepla, potom teplo 69 kJ je ........................................................................ olova.

10. Zaraď správne jednotlivé skupenské zmeny:
topenie, skvapalnenie, sublimácia, vyparovanie, tuhnutie, desublimácia
podľa toho, či pri nich dochádza k prijímaniu tepla z okolia alebo odovzdávaniu tepla okoliu.
Prijímanie tepla z okolia nastáva pri :

_________________, ___________________ , ___________________
Odovzdávanie tepla okoliu nastáva pri:

_________________, ___________________ , __________________


11. Jednoduchý parný stroj zostrojil v 1.storočí __________________ .

12. Škótsky mechanik a vynálezca, ktorý zdokonalil parný stroj na jeho priemyselné použitie sa volal ________________________________ .

13. Dvojdobé motory sa používajú najmä v _______________________________________________________ .

14. Napíš, ako sa volajú štyri doby cyklu spaľovacieho motora. Napíš ich v správnom poradí:

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah