Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Poznámky si prepísať do zošitov 

Chemické zdroje elektrickej energie

 

Sú to zdroje jednosmerného elektrického napätia, ktoré získajú elektrickú energiu (napätie) z chemickej energie uloženej v materiáloch, z ktorých sú zhotovené.

Ich staršie všeobecné pomenovanie je galvanický článok

Tieto zdroje sa skladajú z elektród a elektrolytu.

Podľa veľkosti elektrického napätia a možnosti znovu nabiť ich môžeme rozdeliť:

Podľa veľkosti elektrického napätia:

  • Monočlánky – elektrické napätie od 1,2 V– 2 V
  • Batérie – niekoľko monočlánkov zapojených za sebou, elektrické napätie od 3V – 24 V

Podľa možnosti nabíjania:

  • Nenabíjateľné
  • Nabíjateľné – akumulátory ( v automobiloch, mobilných telefónoch, fotoaparátoch, notebookoch)

Suchý článok

Je to najpoužívanejší monočlánok s napätím 1,5V

Jeho nevýhodou je, že môže vytiecť a poškodiť spotrebič.

Vylepšená verzia je alkalický monočlánok, používa sa v náročnejších spotrebičoch, viac vydrží, má dlhšiu dobu skladovateľnosti.

Batéria:

Je to niekoľko monočlánkov zapojených za sebou (ich elektrické napätie sa sčíta).

Olovený akumulátor

Používa sa v automobiloch, jeden článok má elektrické napätie 2V, batéria najčastejšie 12V.

Chemické reakcie, ktoré v ňom prebiehajú sú vratné, akumulátor sa dá znovu nabiť prechodom jednosmerného elektrického prúdu. Deje sa tak hlavne počas jazdy automobilu.

Všetky uvedené zdroje obsahujú zdraviu škodlivé látky, ťažké kovy, ktoré sa nemôžu vyhadzovať do bežného odpadu.

Všetky použité batérie je nutné zbierať do špeciálnych kontajnerov (aj u nás v škole) a potom bezpečne a odborne zlikvidovať.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah