Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Vedenie elektrického prúdu v plynoch

Vieme: podmienkou prechodu elektrického prúdu látkou je prítomnosť voľne sa pohybujúcich častíc s elektrickým nábojom.

V plynných látkach, ktoré vedú elektrický prúd sú týmito časticami katióny, anióny a voľné elektróny.

Vznik týchto častíc v plynnej látke sa nazýva ionizácia plynu.

Častice s nábojom vznikajú v plyne ako dôsledok neusporiadaného pohybu atómov a molekúl, ich vzájomných zrážok hlavne pri zvýšení teploty plynnej látky.

Existuje niekoľko druhov prechodu elektrického prúdu plynom:

 • Iskrový výboj, blesk
 • Elektrický oblúk
 • Elektrický výboj v zriedených plynoch

Iskrový výboj

Najznámejším príkladom je blesk.

Vzniká ako elektrický výboj medzi :

 • dvoma mrakmi
 • medzi mrakom a zemou(jej budovami)

Čísla o blesku:

Teplota 20 000 °C – 35 000 °C

Elektrický prúd až 100 000 A

Dĺžka 2 – 3 km

Dĺžka trvanie 0,001 s

Pred bleskom chránime budovy bleskozvodom.

Aj „kopnutie“ pri dotyku kľučky, kamaráta, auta je malý iskrový výboj.

Elektrický oblúk

 • Vzniká medzi dvoma elektródami (napr. uhlíkové, kovové)
 • Má vysokú teplotu
 • Používa sa pri zváraní
 • Vytvára oslnivé svetlo, ktoré môže spôsobiť poškodenie zraku

Elektrický výboj v zriedených plynoch

 • Prebieha v trubiciach naplnených zriedeným plynom,
 • ľudovo im hovoríme „neónky“, podľa plynu neón, ktorým boli plnené a žiarili na červeno.
 • Používame ich ako žiarivky, podľa náplne svietia buď nabielo alebo nažlto.

Guľový blesk – zaujímavosti

 • prírodný atmosférický jav, ktorý sa vyskytuje obvykle v búrkovom počasí
 • prejavuje sa ako guľovitý útvar, najčastejšie o priemere niekoľko centimetrov až decimetrov, rôznych farieb od žltej až po modrú, pohybujúci sa obvykle počas niekoľkých sekúnd až minút rôznymi smermi a zanikajúci buď výbuchom, alebo aj celkom pokojne
 • veda považuje už dlhú dobu existenciu guľového blesku za nesporne preukázanú celým radom dôveryhodných pozorovaní
 • môže preletieť oknom či prejsť útrobami lietadla
 • novozélandskí vedci v roku 2000 informovali, že vzniká úderom blesku do pôdy, ktorá je bohatá na kremík

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah