Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Elektrická energia a jej premeny

Pokus storočia !

V roku 1831 anglický fyzik a chemik Michael Faraday realizoval pokus storočia, pričom objavil elektromagnetickú indukciu.

Je to jav, pri ktorom zmenou magnetického poľa v okolí vodiča vzniká vo vodiči  indukovaný elektrický prúd a napätie.

Elektromagnetická indukcia

Prečo to bol taký dôležitý objav?

Dovtedy boli jediným zdrojom len batérie s pomerne nízkym jednosmerným elektrickým napätím.

Zdokonalením jeho pokusu vzniklo zariadenie na výrobu elektrického napätia – generátor.

V elektrárňach je generátor poháňaný turbínou, ktorú otáča vodná para, prúdiaci vzduch, prúdiaca voda.

Ak toto zariadenie vyrába striedavé elektrické napätie, nazývame ho alternátor. (v automobile)

Ak je výstupom (po úprave) jednosmerné elektrické napätie, hovoríme o dyname. (na bicykli)

V elektromotore sa mení elektrická energia na mechanickú.

V dyname sa mení mechanická energia na elektrickú.

Transformátor

Po úspešnej výrobe elektrického napätia sa stal problémom jeho prenos.

Pri prenose na veľké vzdialenosti dochádza k veľkým stratám (premena na teplo). Preto bolo potrebné vyrobené napätie zväčšiť a tak ho preniesť na veľkú vzdialenosť a následne pred vstupom do domácnosti zmenšiť.

Na zmenu napätia bol zostrojený transformátor.

Je to zariadenie, ktoré dokáže zmenšiť alebo zväčšiť striedavé elektrické napätie a prúd na iný rovnakej frekvencie.

Pracuje na princípe Oerstedovho pokusu a elektromagnetickej  indukcie.

 

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah