Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Desatinné čísla

 

Desatinné čísla sú čísla s desatinnou čiarkou: 129,345

Každé desatinné číslo môžeme napísať ako súčet celej časti a desatinnej časti.

    1 2 9        +          0, 3 4 5          =        1 2 9, 3 4 5   

celá časť           desatinná časť           desatinné číslo  

 Časti desatinného čísla

    1 2 9                  ,                       3 4 5   

celá časť   desatinná čiarka   desatinná časť

 Zápis desatinných čísel

         1            2           9          ,            3            4            5

   počet      počet      počet               počet      počet     počet

 stoviek   desiatok jednotiek           desatín    stotín     tisícin

 Čítanie desatinných čísel

8,3:         8 celých, 3 desatiny

10,38:   10 celých, 38 stotín

14,832: 14 celých, 832 tisícin

 Zoradenie desatinných čísel vzostupne (od najmenšieho po najväčšie):       

                     2,15 ; 2,25 ; 3,145 ; 3,155 ; 4,06 ; 4,16

 Zoradenie desatinných čísel zostupne  (od najväčšieho po najmenšie):     

                    4,16 ; 4,06 ; 3,155 ; 3,145 ; 2,25 ; 2,15

 Porovnávanie desatinných čísel     

1,6 = 1,60         (1=1; 0,6 = 0,60)   

1,5 < 1,7           (5 < 7)     

21,58 > 20,24   (21 > 20)  

31,48 > 31,38   (4 > 3)

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

  • Zaokrúhľujeme ich rovnako ako prirodzené čísla (pravidlá zaokrúhľovania sa nemenia).
  • Za desatinnou čiarkou môže byť ľubovoľný počet cifier:   129,345 105 321...
  • Na koniec desatinnej časti môžeme pripísať ľubovoľný počet núl. 129,345 = 129,345 0 = 129, 345 000 = 129,345 000 000...

 Sčítanie desatinných čísel

 spamäti:   

12,415 + 14,271 = 26,686

 písomne:         1  2  3  , 9  5  0

                   +  0  21 91 , 2  1  1

                       1  5  3  , 1  6  1

 Odčítanie desatinných čísel

 spamäti:      

26,686 – 12,415 = 14,271  

 písomne:        1  5  3  , 1  6  1

                  −  1  21 31 , 9  5  0

  • 2 9  , 2  1  1

Násobenie desatinného čísla číslami 10, 100 a 1 000

 Pri násobení posunieme desatinnú čiarku o jedno, dve alebo tri miesta doprava.

               12,4151 · 10 = 124,151

               12,4151 · 100 = 1 241,51

               12,4151 · 1 000 = 12 415,1

Delenie desatinného čísla číslami 10, 100 a 1 000

Pri delení posunieme desatinnú čiarku o jedno, dve alebo tri miesta doľava.   

              1 241,51 : 10 = 124,151

              1 241,51 : 100 = 12,4151

              1 241,51 : 1 000 = 1,24151

Riešenie príkladov

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah