Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Počtové výkony s prirodzenými číslami 3.

Pozor!!! Dodržiavaj poradie počtových operácií!

 1.     100 + 8 · 9 – 8 · 8 =
 2.     45 + 5 · 3 – 4 · 7 =
 3.     8 + (5 · 4 + 10) – 9 · 2 =
 4.     7 + 15 : 3 – 6 · 1 =
 5.     12 – (8 – 64 : 8) =
 6.     4 + (17 – 9) + 7 · 6 =
 7.     (65 : 1 + 25) – 90 =
 8.     81 : 9 : 3 · 4 : 6 · 9 : 3 =
 9.     (5 · 9 – 5) : 8 + 11 =
 10.     2 · (2 + 2) – 2 · (2 – 2) =
 11.     4 · (4 + 5 · 2 · 3 – 30) =
 12.     (14 + 12 + 10 + 8 + 6) · 0 =
 13.     (12 · 2 – 3 · 4 + 5 · 5) : 0 =
 14.     20 : 4 · 3 : 5 · 10 : 6 =
 15.     81 : 9 – 8 + 5 · 4 – 3 =
 16.     6 + 2 · 3 – 6 · 3 =
 17.     35 : 5 + 49 : 7 – 28 : 7 =
 18.     40 · (43 – 6 · 7) – 5 · 8 =
 19.     3 · (9 · 8 – 7 · 10) + 40 =
 20.     2 · (10 · 2 – 14 : 2) – 15 : 3 =
Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah