Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
obuv pre všetky vekové kategóriehttps://www.e-fashion.skeShop obsahuje najmodernejšiu obuv pre všetky vekové kategórie s obrovským výberom

Zopakuj si násobilku.

1. Doplň chýbajúce čísla na mieste ?:

a) 8 · ? = 40        b) ? · 7 = 35        c) 9 · 4 = ?           d) 7 · ? = 49

e) ? · 5 = 45        f) 7 · 8 = ?           g) 6 · ? = 36         h) ? · 4 = 32

i) 6 · 9 = ?            j) 5 · ? = 30         k) ? · 2 = 18         l) 4 · 5 = ?

m)7 · ? = 28        n) ? · 3 = 21        o) 3 · ? = 12        p) 3 · 5 = ?

 

 2. Vypočítaj spamäti a porovnaj výsledky:

a) 1 · 9 = 9 · 1 =                   b) 5 · 11 = 11 · 5 =                    c) 4 · 22 = 22 · 4 =

d) 4 · 15 = 15 · 4 = e            e) 6 · 1 · 12 = 12 · 1 · 6 =

Doplň: Pri násobení ................................ meniť poradie činiteľov.

 

 3. Vypočítaj výhodne:

a) 5 · 8 · 2 =                b) 14 · 9 · 0 =              c) 5 · 7 · 2 · 1 =        

d) 9 · 15 · 2 =              e) 35 · 3 · 2 =              f) 25 · 8 · 2 =   

g) 45 · 2 · 4 · 25 =       h) 15 · 6 · 2 =              i) 9 · 3 · 14 · 0 =      

j) 5 · 9 · 2 · 3 =             k) 20 · 3 · 5 =              l) 0 · 1 · 1 · 1 =

 

 4. Vynásob, pomôž si vzorovým príkladom:

a) 2 400 · 20 =             b) 300 · 150 =               c) 150 · 2 000 =      

d) 6 000 · 110 =           e) 320 · 3000 =              f) 12 000 · 30 =

g) 70 · 1 200 =             h) 25 000 · 400 =           i) 9 000 · 800 =  

j) 600 · 700 =                k) 90 · 90 000 =             l) 4 000 · 400 =

 

5. Pokús sa vynásobiť spamäti. Ak to nepôjde, vypočítaj písomne pod seba.

a) 29 · 2 =             b) 51 · 3 =                 c) 32 · 3 =                d) 5 · 18 =

e) 43 · 2 =             f) 8 · 17 =                  g) 12 · 7 =                h) 6 · 24 =

i) 9 · 15 =               j) 21 · 5 =                  k) 2 · 37 =                l) 65 · 2 =

m) 7 · 19 =             n) 28 · 3 =                o) 5 · 17 =                p) 28 · 4 =

q) 16 · 5 =           r) 5 · 19 =                    s) 4 · 26 =                t) 34 · 5 =

 

 6. Vynásob písomne:

a) 45 · 8 =                b) 32 · 7 =                 c) 8 · 76 =                d) 9 · 53 =

e) 67 · 6 =                f) 106 · 5 =                g) 314 · 3 =              h) 231 · 5 =

i) 9 · 137 =                j) 257 · 8 =                k) 325 · 8                 l) 3 · 719 =

m)6 · 295                 n) 999 · 4 =                o) 905 · 7 =             p) 5 · 427 =

q) 136 · 7 =              r) 814 · 9 =                 s) 503 · 7 =             t) 608 · 5 =

u) 314 · 9 =              v) 89 · 8 =                  w) 119 · 6 =             x) 752 · 4 =

 

7. Vynásob písomne:

a) 1 213 · 7 =            b) 2 652 · 5 =             c) 3 412 · 4 =             d) 6 301 · 6 =

e) 5 509 · 8 =            f) 3 917 · 3 =              g) 2 813 · 4 =             h) 3 441 · 9 =

i) 6 613 · 8 =             j) 7 009 · 6 =               k) 2 208 · 3 =             l) 3 908 · 4 =

m)1 099 · 8 =            n) 9 999 · 2 =              o) 1 314 · 5 =             p) 23 123 · 2 =

q) 11 123 · 5 =           r) 19 103 · 4 =            s) 20 314 · 6 =            t) 30 309 · 7 =

 

 8. Vynásob (Ako to bolo s tými nulami?):

a) 2 400 · 80 =               b) 700 · 1 200 =               c) 5 600 · 700 =

d) 4 290 · 500 =             e) 790 · 700 =                   f) 400 · 2 370 =

g) 600 · 8 500 =             h) 325 · 3 000 =                i) 900 · 1 480 =

j) 8 000 · 120 =               k) 34 000 · 50 =                l) 600 · 91 000 =

 

9. Vypočítaj (Pozor na poradie počtových výkonov!):

a) (926 – 821) · 4 =                     b) 9 · (613 – 270) =                  c) 412 + 107 · 6 – 650 =

d) 3 · 907 – 3 · 907 =                  e) 543 · 3 – 112 · 2 =                f) 182 · 4 – 392 =

g) 913 + 202 · 2 =                       h) (112 + 49) · 7 =                     i) 5 · 123 – 4 · 97 =

j) 8 · (767 – 545) =                      k) 1 836 – 6 · 306 =                   l) 6 · 99 + 3 · 149 =

m)218 + 9 · 86 =                         n) 624 · 5 – 3 120 =                   o) (167 + 214) · 4 =

p) 615 · 0 + 243 · 5 =                  r) 345 · 4 – 211 · 3 =                  s) 435 · 5 – 121 · 0 =

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah