Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Konštrukcia trojuholníka

(podľa viet sss, sus, usu)

Základné prvky trojuholníka

- vrcholy trojuholníka: A, B, C

- strany trojuholníka (úsečky):  a = BC, b = AC, c = AB   

- vnútorné uhly trojuholníka:  α, β, γ;  α = < BAC; β = < ABC; γ = < ACB

- vonkajšie uhly trojuholníka: α1, α2; β1, β2; γ1, γ2

 

 

 

Prekontrolujte si výsledky zadaných úloh:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah