Reklamné oznámenie
obuv pre všetky vekové kategóriehttps://www.e-fashion.skeShop obsahuje najmodernejšiu obuv pre všetky vekové kategórie s obrovským výberom
Aximun - preklady CZ, SK, HUhttps://www.aximun.skPreklady z a do slovenského, maďarského a českého jazyka. Rodený hovorcovia. Spoľahlivosť.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Pokračujeme v precvičovaní a doplňovaní ďalšieho učiva 6.

Najmenší spoločný násobok

Načo je dobré vedieť nájsť najmenší spoločný násobok?

Mnohé úlohy vyriešime nájdením najmenšieho spoločného násobku čísel a využijeme tento poznatok pri počítaní so zlomkami pri hľadaní spoločného menovateľa zlomkov.

Zistiť najmenší spoločný násobok dvoch, troch, viacerých čísel znamená určiť také číslo, ktoré je nielen ich násobkom, ale súčasne je ich najmenším možným násobkom.

Najmenší spoločný násobok čísel môžeme hľadať najčastejšie dvoma spôsobmi.
1. Vypísaním násobkov čísel.
2. Pomocou rozkladu na prvočinitele.

Rýchlejší je 2 spôsob rozkladu na prvočinitele


Príklady

1. Vymenuj tri ľubovoľné spoločné násobky čísel:

       a) 2 a 7           b) 2 a 9           c) 3 a 12          d) 8 a 16          e) 6 a 15          f) 10 a 25          g) 1 a 9           h) 0 a 2

2. Urči spamäti aspoň jeden spoločný násobok čísel:

       a) 2, 3, 4           b) 7, 8, 10           c) 5, 10 ,15           d) 7, 3, 21           e) 1, 2, 100

3. Nájdi spamäti najmenší spoločný násobok čísel:

a) 2, 3           b) 2, 4           c) 2, 5          d) 2, 6          e) 2,7          f) 2, 8          g) 3, 4          h) 3, 6           i) 3, 7

j) 3, 8            k) 3,9             l) 4, 5          m) 4, 6         n) 4, 8         o) 4, 9          p) 4, 10       q) 5, 6            r) 5, 7                 

s) 5, 8           t) 5, 9            u) 5, 10        v) 6, 9          w) 6, 10      x) 8, 12

4. Urči, ktoré z čísel 6, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 32, 42, 45, 56, 80 sú spoločným násobkom čísel:

       a) 2 a 5           b) 2 a 3           c) 3 a 5          d) 2 a 3 a 5          e) 7 a 8          f) 6 a 4          g) 3 a 6

5. Vypočítaj:

a) n (7, 49)           b) n (18, 24)           c) n (1, 506)          d) n (30, 45)           e) n (12, 18)           f) n (25, 30)        

g) n (28, 42)         h) n (15, 75)            i) n (4, 5, 12)        j) n (3, 8, 14)          k) n (6, 9, 15)          l) n (8, 10, 12)    

m)n (14, 6, 5)       n) n (3, 4, 9)           o) n (2, 4, 6)         p) n (4, 10, 50)        q) n (2, 6, 3, 10)      r) n (2, 3, 5, 10)

s) n (4, 5, 20, 25)                t) n (2, 3, 4, 6, 9, 12, 18)                    u) n (3, 6, 9, 18)                    v) n (5, 6, 8, 10, 12)

w) n (48, 60, 10, 8)             x) n (4, 25, 20, 30, 8)

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah