Reklamné oznámenie
CHRONOSs s.r.ohttps://www.chrnsstav.skLešenárske práce,prenájom lešenia, montáž a demontáž lešenia
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Pokračujeme v precvičovaní a doplňovaní ďalšieho učiva 7.

Najväčší spoločný deliteľ

Načo je dobré vedieť nájsť najväčšieho spoločného deliteľa?

Mnohé úlohy vyriešime nájdením najväčšieho spoločného deliteľa čísel a využijeme tento poznatok aj pri počítaní so zlomkami pri krátení zlomkov.

Zistiť najväčšieho spoločného deliteľa dvoch, troch, viacerých čísel znamená nájsť zo spoločných deliteľov toho najväčšieho deliteľa.

Najväčšieho spoločného deliteľa čísel môžeme hľadať najčastejšie dvoma spôsobmi.
1. Vypísaním deliteľov čísel.
2. Pomocou rozkladu na prvočinitele.

Rýchlejší je 2 spôsob rozkladu na prvočinitele

                                                 

Príklady

1. Napíš aspoň jedno číslo, ktoré je spoločným deliteľom čísel (nájdeš všetky?):

a) 20 a 55           b) 35 a 56           c) 54 a 72          d) 140 a 28          e) 22 a 44          f) 33 a 110

g) 225 a 150       h) 50 a 70           i) 27 a 24            j) 36 a 18            k) 12 a 15          l) 35 a 45

2. Urči všetky spoločné delitele čísel a vyznač najväčšieho spoločného deliteľa:

a) 60 a 80           b) 48 a 66           c) 45 a 54           d) 40 a 70           e) 30 a 36          f) 12 a 42           

g) 1 a 13             h) 16 a 18           i) 45 a 60            j) 12 a 36

3. Vypočítaj:

a) D(16, 20)            b) D(60, 45)             c) D(66, 72)           d) D(27, 90)             e) D(15, 60)              f) D(70, 84)

g) D(52, 65)           h) D(120, 96)           i) D(18, 36)             j) D(42, 70)              k) D(45, 90)              l) D(56, 80)

m)D(18, 24)           n) D(2, 37)              o) D(1, 14)               p) D(19, 19)             q) D(24, 36, 48)       r) D(30, 50, 25)         

s) D(168, 252, 420)                t) D(162, 270, 702)               u) D(16, 24, 52, 32)             v) D(102, 170, 68, 136)

w) D(360, 810, 270, 540)       x) D(80, 112, 32, 64)

4. . Urči, či sú dané čísla navzájom súdeliteľné alebo nesúdeliteľné. Nájdi ich najväčší spoločný deliteľ:

a) 4, 10           b) 10, 18           c) 23, 42          d) 54, 72           e) 3, 13            f) 7, 21          

g) 32, 56         h) 77, 96           i) 8, 30             j) 35, 75            k) 43, 86           l) 84, 102

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah