Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Pokračujeme v precvičovaní a doplňovaní ďalšieho učiva 3.

Násobok a deliteľ

Každé prirodzené číslo má nekonečne veľa násobkov.

Číslo 2 – násobky – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16....atď.

Číslo 3 – násobky – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21...atď.

Číslo 4 – násobky – 4, 8, 12, 16, 20, 24...atď.

...

Číslo 12 – násobky – 12, 24, 36, 48, 60, 72...atď.

 Ak chcem zistiť či dané číslo je napríklad násobkom čísla 4, vydelím ho číslom 4.
Ak vyjde delenie bezo zvyšku, tak číslo je deliteľné číslom 4.


Príklady

1. Napíš prvých 5 násobkov čísel: 1, 9, 12, 15, 100, 220, 13

2. Vypočítaj:

    a) Súčet štvornásobku čísla 25 a päťnásobku čísla 12

    b) Rozdiel desaťnásobku čísla 17 a šesťnásobku čísla 15

    c) Súčin dvojnásobku čísla 21 a trojnásobku čísla 5

    d) Podiel osemnásobku čísla 12 a štvornásobku čísla 3

3. Urči spamäti všetky delitele čísel   16, 17, 20, 21, 28, 30, 35, 36, 49, 64, 72, 84, 90

4. Napíš všetky násobky čísla 14, ktoré sú väčšie ako 100 a menšie ako 200.

5. Vymenuj všetky násobky čísla 20.

6. Ktoré z čísel:

     a) 49, 52, 147, 238, 7, 1 sú násobkom čísla 7

     b) 5, 15, 21, 4, 20, 100, 1 sú deliteľom čísla 100

7. Zistite, ktoré z tvrdení je pravdivé:

     a) Číslo 144 je deliteľné 12

     b) Číslo 66 je násobkom čísla 3

     c) Číslo 7 je deliteľom čísla 35

     d) Číslo 5 je násobkom čísla 100

     e) Číslo 110 je násobkom čísla 11

     f) Číslo 0 je deliteľom čísla 15

     g) Číslo 9 je násobkom čísla 1

     h)Číslo 25 je deliteľom čísla 0

8. Desaťnásobok neznámeho čísla je 132. Urči neznáme číslo.

9. Nájdi aspoň 3 čísla, ktoré majú deliteľa číslo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10

10. Nájdi všetky delitele čísel: 210, 48, 143, 128, 256, 720, 120, 140

11. Ktorý násobok čísla 10 je najbližšie k číslu 193?

12. Urči číslo, ktorého:

     a) Päťnásobok je 200

     b) Štvornásobok je 100

     c) Trojnásobok je 162

     d) Dvanásťnásobok je 12

13. Ktoré delitele má každé číslo? Ako sa nazývajú?

14. Medzi všetkými násobkami čísla 12 sú aj trojciferné čísla. Ktoré je najmenšie a najväčšie z nich?

15. Koľko radov po 15 sedadiel musí byť v kine, aby sa na sedadlá mohlo posadiť 350 až 370 divákov?

16. V ovocnom sade sú jablone v radoch po deväť. Ivan odhadol že ich je viac ako 120 a Juro tvrdí, že ich je menej ako 130. Koľko         jabloní je v sade, ak majú obaja pravdu?

17. Koľkým deťom môžeme rozdeliť 34 cukríkov, ak chceme aby všetci dostali rovnaký počet. (napíš všetky možnosti)

18. Na preteky sa prihlásilo 35 žiakov. Majú bežať v rovnako veľkých skupinách. Koľko žiakov môže byť v skupine? (napíš všetky možnosti)

19. O koľko sa líšia dva za sebou idúce násobky čísla 3?

20. Napíš tri násobky čísla 3, ktoré nasledujú hneď po násobku 6 741.

21. Vyznač vhodným množinovým diagramom: v množine A sú čísla deliteľné 5, v množine B čísla deliteľné 10 a v množine C čísla deliteľné 20.

 22. Ktoré prirodzené číslo menšie ako 100 má najväčší počet deliteľov?

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah