Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Pokračujeme v precvičovaní a doplňovaní ďalšieho učiva 2.

Obvod a obsah obrazcov v slovných úlohách

o = a + b + c ; o = 4 . a ; S = a . a ; S = a . b

Vypočítaj príklady do zošita a rozhodni, ktorý výsledok je správny.

Nezabudni – zápis, náčrt, výpočet a odpoveď!!!

1. Záhrada má tvar štvorca s veľkosťou strany 12m. Koľko metrov pletiva bude treba na jej oplotenie?

48    ;    84    ;    144    ;    41

2. Záhrada má tvar štvorca s veľkosťou strany 12m. Aká je jej výmera v m2 ?

48    ;    84    ;    144    ;    41

3. Izba má tvar obdĺžnika s rozmermi 3,5m x 4m. Koľko metrov koberca o šírke 2m je potrebné na pkrytie celej izby?

5    ;    6    ;    7    ;    8

 4. Obdĺžnik má rozmery 3m x 3,5m a štvorec 2,5m x 2,5m. Ktorý útvar je väčší a o koľko?

Obdĺžnik o 3m  ; štvorec o 3m  ; Obdĺžnik o 4,25m  ; štvorec o 4,25m 

5. Strecha rodinného domu má tvar štvorca s rozmermi 7m x 7m. Koľko plechoviek farby bude treba na jej omaľovanie, ak jedna plechovka vystačí na 20m2 ?

1    ;    2    ;    3    ;    4

 6. Jedna tabuľka čokoláda má rozmery 1,5cm x 1,5cm. Koľko tabuliek má čokoláda, ak má tvar obdĺžnika s rozmermi 18cm x 4,5cm ?

45    ;    30    ;    55    ;    60

 7. Koľko dlaždíc 20cm x 15cm treba kúpiť a vydláždenia priestoru obdĺžnika s rozmermi 3m x 4m ?

40    ;    400    ;    25    ;    52

 8. Jedna strana výstražného trojuholníka (ide o rovnostranný trojuholník) má dĺžku 30cm. Obvod trojuholníka je potom:

0,9m    ;    60cm    ;    75cm    ;    06m

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah