Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Pokračujeme v precvičovaní a doplňovaní ďalšieho učiva 1.

Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika

Vypočítaj príklady do zošita a rozhodni, ktorý výsledok je správny.

Nezabudni – zápis, náčrt, výpočet a odpoveď!!!

  1. Vypočítaj obvod trojuholníka s danými dĺžkami strán: a = 3 cm, b = 5 cm, c = 6 cm.

                                 13 cm ;    14 cm ;    12 cm ;    15 cm

 2. Vypočítaj obvod trojuholníka s danými dĺžkami strán: a = 35 mm, b = 74 mm, c = 58 mm.

                                167 mm ; 157 mm ; 168 mm ; 158 mm

 3. Vypočítaj obvod trojuholníka s danými dĺžkami strán: a = 101 mm, b = 60 mm, c = 79 mm.

                                 250 mm ; 260 mm ;  230 mm ;  240 mm

 4. Vypočítaj obvod trojuholníka s danými dĺžkami strán: a ´87 mm, b = 63 mm, c = 60 mm.

                                210 mm ;  220 mm ;  200 mm ;  230 mm

 5. Vypočítaj obvod štvorca, ak strana a = 85 mm.

                                330 mm ;  340 mm ;  7 225 mm ;  350 mm

 6. Vypočítaj obvod štvorca, ak strana a = 73 mm.

                               282 mm ;  292 mm ;  302 mm ;  300 mm

7. Vypočítaj obvod štvorca, ak strana a = 4 cm 6 mm.

                              186 mm ;  194mm ;  184 mm ;  164 mm

 8. Vypočítaj obvod obdĺžnika, ak a = 6 cm, b = 9 cm.

                              54 cm ;  30 cm ;  56 cm ;  32 cm

 9. Vypočítaj obvod obdlžníka, ak a = 6 cm 3 mm, b = 5 cm 8 mm.

                              262 mm ;  232 mm ;  252 mm ;  242 mm

 10. Vypočítaj obvod obdlžníka, ak a = 87 mm a b = 61 mm.

                              306 mm ;  305 mm ;  286 mm ;  296 mm

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah