Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Pokračujeme v precvičovaní a doplňovaní ďalšieho učiva 1.

Učivo zadané na týždeň od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

Nové učivo si prepíšete a prerysujete do zošitov.

Riešenia príkladov, uvedené na konci strany (za novým učivom), vypracujete v pracovnom zošite !!!

VÝŠKA TROJUHOLNÍKA 

 • označuje priamku prechádzajúcu vrcholom trojuholníka a kolmú na protiľahlú stranu
 • všetky 3 takéto priamky sa pretínajú v jednom bode (ortocentrum)
 • označuje úsečku, ktorej jedným koncovým bodom je vrchol trojuholníka a druhý päta kolmice zostrojenej z tohto vrchola na protiľahlú stranu
 • je určená vzdialenosťou vrcholu trojuholníka od protiľahlej strany
 • je určená veľkosťou úsečky danej vrcholom trojuholníka a pätou výšky 

VÝŠKY TROJUHOLNÍKA

Postupne si predstavíme, ako sa zostrojujú výška v jednotlivých typoch trojuholníkov a vy si ich budete zostrojovať.

Trojuholník pravouhlý

 • Názvy strán: najdlhšia strana –
  prepona, kratšie strany – odvesny
 • Jeden vnútorný uhol je pravý
  (= 90°), ostatné sú ostré (< 90°)
 • Priesečník výšok je totožný s hlavným vrcholom trojuholníka     

                                                                  

 Výšky v pravouhlom trojuholníku

 • V pravouhlom trojuholníku je výška na odvesnu totožná s druhou odvesnou
 • Ortocentrum je totožné s hlavným vrcholom

Tupouhlý trojuholník

 • Jeden vnútorný uhol je tupý (> 90°)
 • ostatné sú ostré (< 90°)

Výšky v tupouhlom trojuholníku

 • Ortocentrum leží mimo trojuholníka
 • Strany – ramená tupého uhla si musíme predĺžiť

Trojuholník rovnostranný (Najšpeciálnejší typ trojuholníka)

 • Všetky strany má zhodné a = b = c
 • Všetky uhly má zhodné  α = β = γ            
 • ich veľkosť je  60°

Výšky v rovnostrannom trojuholníku

 • a = b = c
 • va = vb = vc
 • Všetky výšky v rovnostrannom trojuholníku sú zhodné

Trojuholník rovnoramenný

 • dve strany rovnako dlhé (zhodné) – nazývajú sa ramená
 • Tretia strana sa nazýva základňa
 • Vrchol oproti základni sa nazýva hlavný vrchol
 • Môže byť ostrouhlý, pravouhlý, aj tupouhlý
 • Uhly pri základni sú zhodné a vždy ostré

Výšky v rovnoramennom trojuholníku

 • a = b ramená
 • c – základňa
 • va = vb ¹ vc
 • Výšky na ramená rovnoramenného trojuholníka sú zhodné

 

Ná záver si pozrite video:  " https://www.youtube.com/watch?v=ggRXVyknLFg&t=581s " ale vydržte celých 15 minút.

Riešte príklady: Pracovný zošit 2. str. 32/1,2

                                                          str. 33/4, 5, 6

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah